d

Proč typix?

Typografie je umělecko-technický obor,
který se zabývá písmem
a způsoby jeho využití pro tisk.

Pixel {zkrácení anglických slov picture
element, obrazový prvek; dále zkracováno
na px}
je nejmenší jednotka digitální
rastrové (bitmapové) grafiky.

Why typix?

Ty•po•gra•phy [ti päg’re fê] n, 1. the art
of process of printing from type 2. the art
or process of setting and arranging
type for printing 3. the arrangement,
style, or general appearance
of matter printed from type.

Pix•el [pik’sel] {from PIX (picture) Element} 
the basic unit of the composition
of a bitmapped image or an image
on a computer monitor or similar display.
© typix 2009